Megasun

Tower space 3000

Tower space 3000

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 10.500W Težina: 390kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja desna strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 2,5mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300 Minimalni protok izduvnog vazduha: 2000 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 2180 x 1400 x 1498...

Tower Hurricane

Tower Hurricane

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 10.500W Težina: 390kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja desna strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 2,5mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300 Minimalni protok izduvnog vazduha: 2000 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 2180 x 1400 x 1405...

Tower pureEnergy 5.0

Tower pureEnergy 5.0

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 8.810W Težina: 390kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja desna strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 2,5mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300 Minimalni protok izduvnog vazduha: 2000 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 2368 x 1395 x 1233...

5600 extraSun

5600 extraSun

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 7.100W/11.300W Težina: 570kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja leva strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 4mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300-visina otvora 1800mm Minimalni protok izduvnog vazduha: 2250 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 1480 x 2330 x 1610...

6800a smartSun

6800a smartSun

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 10.100W/13.860W Težina: 625kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja leva strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 4mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300-visina otvora 2095mm Minimalni protok izduvnog vazduha: 2250 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 1534 x 2380 x 1430...

8000 series

8000 series

  TEHNIČKI PODACI: Nominalna snaga max: 11.200W/14.560W Težina: 670kg Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost) Električni zahtevi Napajanje: zadnja leva strana Zaštitna klasa: IP20 Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz Presek žice: 5 x 4mm2 Osigurači: Automatski osigurač 3x25A Protok vazduha Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300-visina otvora 2095mm Minimalni protok izduvnog vazduha: 2250 m3 / h Cev za vazduh: Ø 300 Dimenzije (Visina x širina x dubina) u mm: 1713 x 2380 x 1430...