Tower Hurricane

Tower Hurricane

 
TEHNIČKI PODACI:

Nominalna snaga max: 10.500W

Težina: 390kg

Nosivost: 150kg (maksimalna nosivost)

Električni zahtevi
Napajanje: zadnja desna strana
Zaštitna klasa: IP20
Mrežni napon: 400V / ~ 3N / 50Hz
Presek žice: 5 x 2,5mm2
Osigurači: Automatski osigurač 3x25A

Protok vazduha
Ventilacija: priključak za vazduh Ø 300
Minimalni protok izduvnog vazduha: 2000 m3 / h
Cev za vazduh: Ø 300

Dimenzije
(Visina x širina x dubina) u mm: 2180 x 1400 x 1405 (zatvoreno)
                                                   2180 x 1400 x 1963 (otvoreno)